Hem / Cookies

Integritetspolicy

 

Nedan beskrivs hur Nordsjö Idé & Design, bifirma till och franchisekoncept ägt av Akzo Nobel Decorative Coatings AB, (“AkzoNobel”), personuppgiftsansvarig, med org. nr 556142-8011, (med adress Staffanstorpsvägen 50, 205 17 Malmö), behandlar personuppgifter.

Detta är integritetspolicyn för webbplatsen https://www.nordsjoidedesign.se  (“webbplatsen”).

Webbplatsen drivs och underhålls av den AkzoNobel-enhet som det hänvisas till i avsnittet “Webbplatsägare” på denna webbplats.

Skydd av dina personuppgifter är viktigt för oss. Denna integritetspolicy avser att ge dig en klar och tydlig bild av hur vi kan använda dina personliga uppgifter och vår beslutsamhet att skydda dina uppgifter. Vi vill även ge dig förståelse för de möjligheter du själv har att få kontroll över dina personliga uppgifter och skydda din integritet.
Om du skickar dina personuppgifter till den här webbplatsen kan vi behandla det för de ändamål som beskrivs nedan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

1.1 För att svara på dina frågor eller kommunicera med dig
Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss via online kontaktformulär.

Vi behandlar dina namn, titel, (företag) kontaktuppgifter (inklusive din e-postadress, telefonnummer, namnet på ditt företag) och annan information som du lämnar till oss i det öppna fältet posten i kontaktformuläret.

Vi behandlar denna information på grundval av ditt samtycke, som kan återkallas när som helst.

1.2 För undersökningar eller annan (marknadsföring) kommunikation
Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka undersökningar på våra produkter eller tjänster för att skicka dig marknadsföringskommunikation till AkzoNobel. Vi kan skapa profiler och analysera dina interaktioner med oss. På så sätt lär vi oss om dina intressen och kan anpassa vår kommunikation för att möta dina personliga intressen.

Vi bearbetar ditt namn, adress, födelsedatum om du har gett oss den informationen, din e-postadress och ämnen som du har aktivt och frivilligt delade med oss ​​att vara intresserade av, utan även de härledas genom dina registrerade interaktioner med AkzoNobels webbplatser och appar (för vilka vi kan använda cookies), din shoppinghistoria, både online och offline (när du gör ett offline-köp) och de länkar du klickar i våra e-postmeddelanden.

Vi behandlar denna information på grundval av ditt samtycke, som kan återkallas när som helst.

1.3 För utveckling och förbättring av produkter och tjänster
Vi behandlar aggregerade personuppgifter för olika AkzoNobels affärsrelaterade ändamål, såsom utveckling av nya produkter och tjänster, förbättra, förbättra eller ändra våra webbplatser, identifiera användnings trender bestämma effektiviteten i våra kampanjer och rörelse och expandera vår verksamhet.

Vi kan använda aggregerad data. Ibland behandlar vi personuppgifter som ditt namn, din e-postadress, din IP-adress, kön, bostadsort, siffror i ditt postnummer och annan information.

Vi behandlar på grundval av samtycke, som kan återkallas när som helst.

1.4. För teknisk och funktionell hantering av webbplatsen.
Vi behandlar dina personuppgifter för att hjälpa dig att hitta information på ett snabbt och enkelt sätt och förbättra tillgången till och användningen av den här webbplatsen.

Vi kan behandla din IP-adress, webbläsaren du använder, de besökta webbsidorna, tidigare/nästa besökta webbplatser och varaktigheten för ditt besök.

Vi behandlar denna information för våra legitima affärsändamål, dvs för att bättre förstå hur våra kunder interagerar med våra webbplatser.

1.5 När du skapar ett konto hos oss, administrerar du kontot

Du kan starta ett personligt konto på vår hemsida.  När du skapar ditt konto skickar vi dig din personliga inloggningsinformation.

Vi kan behandla ditt namn, en giltig e-postadress och all annan information som begärs. Vi bearbetar också ditt visningsnamn, din roll och dina inloggningsuppgifter.

Vi behandlar denna information på grundval av ditt samtycke, som kan återkallas när som helst.

1.6 När du bokar produkter via vår Click & Collect-funktion, behandlar din beställning och hanterar relationen

Vi använder personuppgifter för att bearbeta din bokning, rapportera status för din order och kontakta dig om ordern.

För detta ändamål behöver vi ditt namn och din geografiska adress, kontaktuppgifter som telefonnummer eller e-postadress och ditt godkännande av våra gällande villkor. Vi behandlar också information om vad du har köpt från oss. Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra bokningen och leverera information om din beställning till dig och din lokala butik.

Vi behandlar denna information på grundval av ditt samtycke, som kan återkallas när som helst.

1.7 Om du deltar i evenemang, tävlingar, kampanjer och/eller chanser att administrera ditt deltagande

Med ditt samtycke kan vi skicka e-post med kampanjer och inbjudningar att delta i priskonkurrenser, evenemang, tävlingar eller chansspel. Om du väljer att delta i en av dessa aktiviteter behöver vi dina personuppgifter för att organisera detta.

Om du deltar i någon av dessa aktiviteter behöver vi dina personuppgifter att meddela när du är vinnare, att dela ut priserna och att mäta svaret på evenemang, tävlingar, kampanjer och chanser.

Vi behandlar denna information på grundval av ditt samtycke, som kan återkallas när som helst.

1.8 Överensstämmelse med lagar och lagliga skyldigheter och skydd av AkzoNobels tillgångar och intressen

Vi behandlar dina personuppgifter enligt vad som är lämpligt eller nödvändigt (a) enligt gällande lag, inklusive lagar utanför ditt hemland och inkluderar t.ex. motparts due diligence, penningtvätt, finansiering av terrorism och andra brott, (b) att följa rättsliga förfaranden c) svara på förfrågningar från offentliga och offentliga myndigheter, inklusive offentliga och offentliga myndigheter utanför ditt hemland, d) att tillämpa våra villkor och andra tillämpliga policies, e) skydda vår verksamhet (f) skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och/eller ditt eller dina och (g) tillåta oss att bedriva tillgängliga lösningar eller begränsa de skador som vi kan upprätthålla.

Om så krävs kan vi behandla ditt namn, din kontaktinformation, din korrespondens med AkzoNobel, din användning av någon av våra produkter och/eller tjänster och annan information som nämns i denna uttalande eller på annat sätt lämnas till oss av dig, om sådan krävs för ett av de ändamål som nämns i föregående stycke.

Vi bearbetar denna information på grundval av våra legitima affärsändamål.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi delar inte dina uppgifter med andra tredje parter än de som nämns i denna Integritetspolicy.

Övriga enheter inom AkzoNobel-gruppen

Att vara en del av ett globalt företag kan överföra dina personuppgifter till andra AkzoNobel-enheter. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas med hög skyddsnivå har AkzoNobel implementerat AkzoNobel Binding Corporate Rules, vilket säkerställer att varje AkzoNobel juridisk enhet tillämpar samma skyddsnivå för personuppgifter.

Tjänsteleverantörer och andra externa parter

Vi kan också använda tredje parts tjänsteleverantörer att utföra viss databehandling på våra vägnar, såsom informationsteknik och relaterad infrastruktur, säkerhet (inklusive identitet och åtkomsthantering) och juridisk, finansiell/bokföring och andra liknande tjänster.

Vi har kommit överens om tekniska, organisatoriska och avtalsmässiga åtgärder (databehandlingsavtal) med dessa tredje parter för att se till att dina personuppgifter uteslutande behandlas för ovan nämnda ändamål och för att säkerställa att uppgifterna är väl säkrade.

Endast om vi är skyldiga att göra det enligt lag, kan din personliga information lämnas till tillsynsmyndigheter, skattemyndigheter och utredningsorgan.

 

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan lagras och/eller behandlas i ett annat land än det du bor i. AkzoNobel kommer att se till att om dina uppgifter överförs till ett annat land, fortsätter det att få adekvat skydd genom AkzoNobels egna bindande företagsregler eller genom avtal med tredje parter.

Hur skyddar vi data?

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot förlust eller olaglig behandling av dessa uppgifter. Vi använder flera säkerhetsmetoder, inklusive säkra servrar, brandväggar och kryptering, samt fysisk skydd av de platser där data lagras.

Hur lång tid behåller vi personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppfylla de syften som anges i denna uttalande, såvida inte längre lagringstid krävs eller tillåts enligt gällande lag.

Rättigheter avseende personuppgifter

Du har vissa rättigheter med avseende på dina personuppgifter. I enlighet med lagen kan du ha rätt att begära en kopia av dina personuppgifter och vidare, där det är rimligt möjligt, ha tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att rätta till och radera dina personuppgifter eller begränsa eller motsätta sig användningen av dina personuppgifter.

Utöver det kan du när som helst dra tillbaka samtycket du gav till att använda dina personuppgifter. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen på grundval av ditt samtycke före återkallandet. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Länkar till andra webbplatser och sociala medier

På webbplatsen hittar du ett antal länkar till andra webbplatser. Även om dessa webbplatser väljs ut med omsorg, är vi inte ansvariga för personuppgifter som behandlas via dessa webbplatser.

Kan personer under 16 år ge personuppgifter?

Personer under 16 år får endast lämna personuppgifter om de har skriftligt tillstånd från en av sina föräldrar eller deras förmyndare som har läst denna Integritetspolicy.

Vem ska ta itu med frågor om dina personuppgifter?

Du kan när som helst ställa frågor om dina personuppgifter genom att skicka en förfrågan till: butikssupport@akzonobel.com.

För att behandla din förfrågan kommer vi att kräva (och därför bearbeta) ditt namn, kontaktuppgifter.