Professional Traditional Metal Paint

Artikelnummer ?

Produktinformation


Skrapa och borsta till lägst St 2 enligt SS 055900 eller blästring till SA 2,5. Vid ommålning, tvätta hela ytan och mattslipa blanka ytor. För bästa resultat ska rostskador grundas med Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer, >40 µm. Färdigmåla 1-2 gånger med Professional Traditional Metal Paint, >40 µm. Vid nymålning, borsta och blästra enligt ovan. Stål stryks 1-2 gånger med Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer, > 40 µm och förzinkade ytor avfettas och grundas med Professional Metal Primer minst 40 µm. Rostskador stålborstas och grundas med Professional Traditional Metal Primer, >40 µm. Färdigmåla 2 gånger med Professional Traditional Metal Paint, minst 80 µm. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).