Murtex Hydro Primer

Artikelnummer ?

Produktinformation


Underlaget ska vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Sugande och porösa ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Kan förtunnas med upp till 25 % vatten vid mycket sugande underlag och stryks då 2 gånger vått i vått. I annat fall oförtunnad. För bästa resultat, färdigmåla med lämplig Nordsjö fasadfärg. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).