Original Rullspackel

Artikelnummer ?

Produktinformation


Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Lämplig utrustning är roller och förlängningsskaft. För bästa slutresultat använd en större spackelspade för efterslätning av vägg/tak. Använd ögonskydd vid slipning. Spackla inte när yttemperaturen är under +5°C.